ارسال طرح آنلاین

ارسال طرح آنلاین

  • • مشخصات ارائه دهنده طرح

  • اطلاعات مربوط به فناوری

  • فایل ها را به اینجا بکشید
  • قابل توجه فناوران محترم:
    1- اطلاعات مربوط به سوالات بالا به صورت دقیق و خلاصه ارائه شوند.
    2- برای هر یک از موارد فوق اطلاعات تکمیلی اعم از بروشور، کاتالوگ و یا تاییدیه های اخذ شده ارسال شود.